… ALS DAT NODIG IS, NATUURLIJK

Tal van hulpverleners voor hoogbegaafden

Er zijn tegenwoordig tal van hulpverleners voor hoogbegaafden. Voornamelijk met betrekking tot hoogbegaafde kinderen schieten ze als paddenstoelen uit de grond. Zeker in Nederland is de markt snel verzadigd aan het raken. Ook het aantal coaches voor hoogbegaafde volwassenen groeit, zij het meer gestaag.

Soms zijn me in de loop der jaren vreemde verhalen ter ore gekomen. Er was sprake van een mismatch van persoonlijkheden, een mismatch tussen coachingsvraagstuk en de gekozen hulpverlener, soms van puur onethisch en onveilig handelen, soms van narcistische trekken bij de hulpverlener, en soms bleek er een te groot intellectueel verschil te bestaan. Hoe baan je je hierin een weg, zodat je jezelf niet nog meer ellende op de hals haalt?

1. Heb je wel hulp nodig?

Ga bij jezelf na of je echt hulp zoekt of dat je er wel uitkomt door contact met gelijkgestemden, bijvoorbeeld via online kanalen.

2. Jouw behoeften staan centraal

Centraal staat waar jouw behoeften liggen. Aangezien je op zoek bent naar een hulpverlener is het afbakenen van wat voor hulp je zoekt misschien zelfs datgene waar je nog mee worstelt. Toch loont het om juist aan het begin van je zoektocht kritisch te blijven op het bestaande aanbod. Hoogbegaafden zijn een diverse groep en wat voor de één een match is kan voor de ander het ongenoegen vergroten.

3. Accreditatie

Een opleiding maakt iemand nog niet tot goede hulpverlener. Sommige overzichten en keurmerken van hulpverleners zijn vooral accreditatie-gericht. Andere overzichten zijn meer willekeurig: allerlei hulpverleners kunnen zichzelf eraan toevoegen. Weer andere overzichten bevatten hulpverleners zoals voorgedragen door een selecte groep mensen, behorende tot bepaalde organisaties. Misschien hecht je hier veel belang aan, maar het garandeert nog niet dat je een goede match zal ervaren met een hulpverlener. Het is wijs om er meerdere overzichten op na te slaan. Die zijn er niet voor niets: ook onder hoogbegaafden in algemene zin is er geen consensus over wat in de meest objectieve zin de beste hulpverlener is.

Het is aan jou of je er belang aan hecht dat de hulpverlener al lang gevestigd is doordat diegene al vele jaren actief is of bepaalde accreditaties heeft. En hecht je er belang aan dat deze ook actief is als lid of vrijwilliger in de verschillende organisaties die gericht zijn op hoogbegaafdheid of hoge intelligentie? Misschien zie je meer in een recent gestarte hulpverlener, wellicht met een andersoortige ervaringsrijke achtergrond dan je had verwacht, maar die wel goed bij jou als persoon aansluit.

4. Specifieke doelgroep van de hulpverlener

Het is van belang om na te gaan op welke doelgroep de hulpverlener zich richt. De hoogbegaafde diversiteit is groot en zodoende ook de vraagstukken die er spelen. Controleer of de hulpverlener zich richt op specifieke doelgroepen, zoals hoogbegaafden die daar net pas achter komen, uitzonderlijk hoogbegaafden, of hoogbegaafden uit bepaalde beroepsgroepen zoals ondernemers, academici of executives. Richt de hulpverlener zich bovendien op specifieke onderwerpen, zoals relaties, werk of rouw?

5. Gebruikte methodieken

Geen enkele hulpverlener is hetzelfde, al zijn er bijvoorbeeld coaches die zeer vergelijkbare methodieken hanteren omdat ze zich strak houden aan wat ze tijdens hun opleidingen hebben geleerd. Sommige opleidingen stellen voorwaarden aan hoe de onderwezen methodieken moeten worden toegepast. Dit kan veel invloed hebben op hoe de hulpverlener te werk gaat en in sommige gevallen remmend werken. Kan jij je vinden in de methodieken waar de hulpverlener zich op laat voorstaan of zoek je naar iemand die minder strak vasthoudt aan methoden, of ze vooral combineert tot iets nieuws dat voor jou juist maatwerk is?

6. Conceptuele visie op hoogbegaafdheid

Beroept de hulpverlener zich onder meer op wetenschappelijke grondslagen of is deze vooral spiritueel gegrond? Kijkt de coach naar jouw belevingswereld in brede zin, of is deze meer gericht op het bewijzen van jouw intelligentie d.m.v. een IQ-test? Heeft de hulpverlener behoefte aan deze bevestiging, heb jij behoefte aan deze bevestiging, of houd je het liever op gesprekken? Een IQ-score is niet zaligmakend. Tal van factoren kunnen de score ondermijnen. Als je hulp zoekt doe je dat niet voor niets en kan er sprake zijn van extra blokkades die een score beïnvloeden.

7. Financiële overwegingen

Hulpverleners hanteren bepaalde minimale tarieven. Hoe zijn de tarieven van de voor jou interessante hulpverleners? Kan je een deel van de hulp vergoed krijgen of is de hulpverlener bereid om enige korting te geven als je beperkte middelen hebt?

8. Tekstueel en visueel overkomen

Resoneren de teksten op de website en via social media van de hulpverlener bij jou? Staan hier vele, soms zeer in het oog springende acties en challenges op met rigoureuze uitspraken dan wel voor een heel grote groep (hoogbegaafde) mensen geldende algemeenheden, of juist vooral filosofische artikelen? Wil je een gratis e-book, maar dan wel gelijk ingeschreven staan voor een overdaad aan nieuwsbrieven? Moet je je zo snel mogelijk aanmelden om binnen luttele weken gegarandeerd succes te hebben, of zie je dit als het beloven van gouden bergen en vind je het fijn als de website minder schreeuwerig oogt?

9. Houding en overkomen van de hulpverlener: vraag rond in je netwerk en gebruik intakegesprekken

Als je al hoogbegaafden in je netwerk hebt kan je vragen of ze ook al contact hebben gehad met een hulpverlener voor hoogbegaafden. Wat zeggen zij over bepaalde hulpverleners en wat adviseren ze jou?

Nadat je het bovenstaande bent nagegaan is het verstandig om een intakegesprek te gebruiken om wat meer inzicht te krijgen in de houding en het overkomen van de hulpverleners die bij jou het meest opvallen. Veel hulpverleners bieden de mogelijkheid tot een gratis intakegesprek van een kwartier of een half uur. Hoe voel je je na het intakegesprek?

Heb je het gevoel dat de hulpverlener zich erg richt op uurtje-factuurtje en eigen accreditaties of lijken de openheid en interesse oprecht? Is de coach op zichzelf en diens eigen goedheid gericht en minder op jouw welzijn, waardoor je het idee krijgt dat je moet bewijzen dat jij diens hulp waard bent? Kan de hulpverlener je wel een veilige omgeving bieden om aan je persoonlijke bewustwording en ontwikkeling te werken?

Krijg je het idee dat de hulpverlener jouw intellectuele vermogens en intensiteit aankan? Is de hulpverlener voldoende inlevend en begripvol, of hanteert deze een hardere, meer confronterende stijl? Dit impliceert geen waarde-oordeel voor wie dat hierin denkt te lezen: misschien ben je juist op zoek naar harder en meer confronterend. Geeft de hulpverlener je voldoende eigenaarschap van je eigen proces of lijkt deze meer autoritair? Is hij een klankbord, zit hij op een troon, of komt hij voor jou over als een echo chamber?

Hopelijk gebeurt dit niet, maar als je in zee bent gegaan met een hulpverlener: wat zijn dan nog de mogelijkheden om het hulptraject te stoppen als de hulpverlener of het geboden traject niet goed bij je passen?

Veel succes!

Werk met mij

Vond je het fijn om dit artikel te lezen? Vergeet het dan niet te delen en schrijf je hieronder in voor toekomstige updates!