WAARAAN VERKWIST JIJ JE ENERGIE, TIJD EN GELD?

Er broeit wat. Het zit je niet lekker. Maar wat is het? Je bent waarschijnlijk energie, tijd en geld aan het verkwisten aan iets waar je niet of niet meer achter staat. Het is in dat geval wijs om even wat ruimte te nemen en te kijken of jij je energie, tijd en geld wel besteedt op een manier die goed bij jou en jouw waarden past.

Ik doe met je mee en analyseerde mijn verkwistingen ook. Hoewel ik natuurlijk van alle omgevingen leer, en uit alle voormalige omgevingen vaardigheden meeneem naar het hier en nu, was verandering soms nodig. En ik zet mijn klok erop gelijk: ook ik ontwikkel mezelf continu. Daarmee zal verandering op mijn pad blijven komen.

Energie

De materie die de leegte opvulde van mijn post-PhD zelf is de backup van de, zo dacht ik, verwijderde scènes die, hoewel al doorleefd, ook nog gezíen moesten worden. Ik doorleefde ze vanuit een combinatie van liefdevol inlevingsvermogen en de wilskracht om iemand te vinden met wie ik keihard en razendsnel over en weer zou kunnen sparren, iemand die om me zou geven, misschien zelfs een beetje van me zou houden.

Mijn inlevingsvermogen en wilskracht bleken soms onbegrijpelijk. Een wissel was nodig omdat de wisselwerking me op een dood spoor zette. Dan was ik verdwaald, had ergens niks te zoeken. Alleen al het meespelen maakte me intimiderend, hoewel door mij zo anders geënsceneerd.

De trends in mijn informatie maken dat ik me bezin en dat ik zíe. Ik zie dat wat zo chaotisch, zo onverklaarbaar leek te zijn toen ik het doorleefde, en zó onrechtvaardig! Daarmee raak ik me bewust van mijn acties, die eerst gevoelsmatig waren, zonder woorden te kunnen geven aan het waarom. Mijn acties leken op acteerwerk, maar achteraf is niets in scène gezet. Ik heb alles bewaard, alsof ik wist dat ik me ooit meer bewust wilde worden van die trends, al voelde ik ze ongekwantificeerd aan. Ja, ik wíst het!

Eerder, wonend in kleine flatjes, was er geen ruimte om alles uit te stallen en te ordenen, hoogstens gedeeltelijk, wetend dat dit moment me nog te wachten stond wanneer ik de ruimte ervoor vond om het in gang te zetten. Eerst als student, terwijl de diepe tonen van gettoblasters van eveneens in het studentencomplex verzeild geraakte mensen met heel andere prioriteiten gaandeweg vervaagden tot een permanente achtergrondruis. Later als wetenschapper, in de verre verte kijkend vanaf tien hoog, waar de lucht zich begon te klaren, ook al zette het niet door.

Ik ben er meer dan ooit van doordrongen wat me te veel energie kost: eenrichtingsverkeer, mensen die me alleen maar willen gebruiken voor eigen gewin, al dan niet van financiële aard, en iedereen die op enige manier aan gaslighting doet. Weg ermee. Wat mij energie geeft zijn zinvolle relaties en samenwerkingen. Die woorden impliceren het al: tweerichtingsverkeer, goed voor beide betrokkenen.

Tijd

Ik had ook geen tijd. Als ik verkrampt en verwrongen van de stress slapeloos was als ik slapen moest, kon ik mijn lijf er niet toe bewegen om de materie te pakken en te vervoegen tot trends. Het papier kwijnde weg in de bunkerachtige berging van mijn hoge flatje; de uit de dozen stekende vellen werden aangevreten door zilvervisjes als personificatie van de tand des tijds. Ik kreeg onsmakelijke tussendoortjes voor mijn kiezen die ik maar moest slikken als zogenaamd noodzakelijk onderdeel van mijn werk en vervolgens mijn beginnende ondernemerschap.

Ik heb veel tijd verspeeld aan het najagen van dromen in omgevingen die mij niet goed pasten, en waaraan ik me ook onvoldoende kon aanpassen om er dan toch een plek in te vinden. Deze omgevingen stonden te ver van mijn waarden vandaan. Maar ik wist niet beter. De ene positie volgde vanzelfsprekend op de andere. Ik bespaarde mezelf een hoop tijd door niet verder te hoeven zoeken, dacht ik. Wetenschap bedrijven zoals dat wél bij mij had gepast zou gedreven worden door verwondering, schoonheid, zingeving en waardecreatie in plaats van excellentie, impact en valorisatie. Ik heb achteraf gezien juist veel tijd verspeeld aan mijn verwoede pogingen om in het bestaande systeem te passen. Ik werk nu vanuit Waves & Currents met mijn eigen waarden in het coachen, begeleiden en bijstaan van hoogbegaafde volwassenen, begaafde ondernemers en wetenschappers die vastlopen in het academische systeem en aan herbezinning toe zijn. En alle tijd die ik daaraan besteed is het waard.

Geld

Toen ik begon als ondernemer, heb ik voor mij dode sporen gevolgd. Mijn ondernemerschap is nu sowieso tweeledig, want ik houd ervan om met meerdere interesses bezig te kunnen zijn. Enerzijds bedien ik met Waves & Currents hoogbegaafde volwassenen en begaafde ondernemers naar meer zingeving en effectief ondernemerschap, al dan niet in de vorm van een daadwerkelijke eigen onderneming. Mijn eigen leven vormt daarbij een rijke bron. Anderzijds ben ik actief als schrijver, redacteur en vertaler.

Wat mijn schrijf- en vertaalwerkzaamheden betreft heb ik nodeloos veel kruit verschoten op freelanceportalen (alleen het woord “freelancen” al) zoals Hoofdkraan en Freelancer. Een lidmaatschap waarmee je mag reageren op opdrachten kost je honderden euro’s per jaar, en dan moet je nog maar het geluk hebben dat je dit lidmaatschapsbedrag terugverdient. Want de meeste opdrachtgevers zijn ultieme koopjesjagers. Sommigen daarvan gedragen zich ook op de boeven af. En soms zetten ze een opdracht neer om er vervolgens niet meer naar om te kijken. Ik heb gezorgd dat ik ongeveer mijn betaalde lidmaatschapsgeld terugverdiende, en wat moest ik daar veel voor doen!

Het was maar dat ik er nog de tijd voor had, maar anders hadden zulke laagbetaalde “klussen” me rechtstreeks omzet gekost omdat ik in die uren geen fatsoenlijk tarief kon krijgen. Ik wil dus echt nooit meer met zulke platforms te maken hebben. En noem mij ondernemer, alsjeblieft, freelancertje klinkt zo wegwerp, vind je niet? Ik zet immers mijn eigen diensten neer, en daarin ben ik niet bepaald vervangbaar, terwijl je jezelf als “wegwerpfreelancer” daar wel aan overlevert. Als “vogelvrijlancer” stel je jezelf veel kwetsbaarder op.

Een leven dat bij me past

Ik erken dat ik niet alleen Nederlands ben, maar ook nog wat anders. Ik kan mijn diensten ook in het Engels aanbieden. Ook mijn andere karakteristieken en eigenschappen die me authentiek maken, zie ik als kracht.

Het is niet fout (of een ander negatief waarde-oordeel) dat ik soms aftast op welke manier ik het beste dankbaar kan zijn. En op welke manier ik tweerichtingsverkeer in stand kan houden.

Het is niet fout (of een ander negatief waarde-oordeel) om wel eens verdriet te hebben en dat dan “te laten zijn”, zodat het me later niet gaat achtervolgen.

Ik heb doorzettingsvermogen, maar ik erken mijn vermoeidheid als die er is.

Ik streef ernaar om een leven te leiden waarin ik mild kan zijn en tegelijk scherp(zinnig)e randjes kan hebben en genoeg geld kan verdienen.

Soms ben ik er op uit om alleen te zijn en dan overdenk ik, verwerk ik, en kanaliseer ik mijn intensiteit. Ik ben vaker in het bos, een goede evenwichtsoefening voor mijn intensiteiten. Evenwichtig, ook: geen absurd intense prikkels in één keer. Dát maakt pas inzichtelijk.

In elk geval weet ik hoe belangrijk het is om de verkwisting van energie, tijd en geld tot een minimum te beperken. Helemaal uitsluiten kan niet, want ook ik ga immers op de inzichten die ik op dat moment heb.

Ik gun jou een leven waarin je geen nodeloze energie, tijd en geld verkwanselt aan wat niet bij jouw waarden en karakter past. Kan ik je helpen? Aarzel niet en neem vooral contact op!

Werk met mij

Vond je het fijn om dit artikel te lezen? Vergeet het dan niet te delen en schrijf je hieronder in voor toekomstige updates!