Misschien heb je jezelf te veel opgeofferd voor anderen en ben je in de tussentijd je waarden en je kracht vergeten. Of je hebt jezelf volledig geconformeerd omdat je anders in een bepaalde omgeving onacceptabel bent. Je wordt dan niet meer gezien voor wie je bent en wat je waard bent.

Als jij je kracht beter erkent, kan je milder voor jezelf zijn terwijl je krachtiger handelt. Het is kernachtiger en je bent aardiger voor jezelf. Je kunt dan ook een meer passende omgeving voor jezelf creëren.

Nu dat besef er is ervaar je het soms als een permanente achterstand. De ironie is dat veel mensen dit besef niet zullen krijgen. Jij zal verder gaan. Jij houdt het langer vol. Jij gaat grondiger te werk. Jij hebt een eigen stijl.

Je houdt je niet aan normen en verwachtingspatronen. Je bent een vernieuwende denker of een voorbode van maatschappelijke veranderingen. Daardoor is het soms lastiger om als mens als geheel erkend te worden in plaats van dat stukjes er mogen zijn en je andere delen almaar moet verzwijgen.

Weet je ook wat je nodig hebt voor jezelf en wie je steunt? En waar je juist een gebrek aan aansluiting en energie ervaart? Maak er eens een lijstje van met twee kolommen.

Weet dat je niet alleen bent. Tussen alle ondoordachte kortetermijnacties voor snelle winst en langzamer verlies vind je een tegenbeweging. Stagneer niet.

Weet dat je sterk bent. Tussen de maskerade van normaaldoenerij vind je de zogenaamd abnormalen. Wees jezelf, wees zo mooi anders.

Weet dat je de toekomst bepaalt. Tussen alle vernieling van natuurlijk kapitaal in ruil voor macht en politieke invloed vind je verse grassroots. Plant je ideeën en creaties. Geef de wereld een spiegel.

Je mag er zijn.

Ontdek de voordelen van onbeperkte toegang >