Als het leven zoals dat prettig te noemen is je verontachtzaamt,

En je trotse momenten in alle bescheidenheid ongezien voorbijgaan,

Als je lijkt te verzwelgen in alles wat nog zou moeten,

En je naar alles en iedereen eerlijk bent, behalve jezelf,

Als de wereld vergeet wie je bent omdat je dat zelf niet meer weet,

En het vernis de woordvoerder is van wat er onder het oppervlak leeft,

Als je vandaag je mislukkingen telt en morgen ook,

En je niet meer ziet wat mooi en benoemenswaardig is,

Als je het effect van een groot verlies niet toegeeft,

En maar doorzwemt, in verzet tegen de draaikolk van verwerking,

Weet dan dat ik bij je ben,

Ook al ben ik soms niet dichtbij,

En maak je het moeilijk voor mij.

Ik sta naast je,

Ik zie je, zie jou.

Ontdek de voordelen van onbeperkte toegang >