Ik ben een structopaat die gelijk een online formuliervak verwijdert zodra het niet meer van toepassing is. Eigenlijk jammer, want zo smoor ik vele natuurkundige vraagstukken en fenomenen in de subatomaire kiem en degradeer ik andere fundamentele onzekerheden tot kosmische achtergrondstraling.

Maar nu een ogenschijnlijk nogal tijdgebonden vak al zo lang op andermans website staat weet ik het even niet. Is het Schrödinger’s vak? Je kunt niet observeren of het vak nog relevant is of niet, dus je kunt hier geen uitspraken over doen. Totdat ik achter het vak kan kijken, kan het vak zowel relevant als niet relevant zijn. Maar het scherm is plat, dus dat gaat lastig.

Het is wel een groot paragraafvak in plaats van een regel met een dubbele split, dus je kunt er niet mee onderzoeken of licht nou een deeltje is of niet. Bovendien treedt er een verder onverklaarbare vertekening van dit experiment op als je een waarnemer introduceert. En je hebt het formulier al waargenomen. Je weet dus niet of je met licht of deeltjes te maken hebt bij het waarnemen van het vak.

Het is ook geen zwart gat waarin alles verdwijnt, want het vak is duidelijk wit en dat betekent dat er informatie aanwezig is die zich nog niet binnen de event horizon bevindt. Bovendien zou het, als het een zwart gat was, Hawkingstraling moeten uitzenden en langzaam door massaverlies moeten krimpen. Dat is hier ook niet het geval.

Het invoeren van de gevraagde gegevens is daarnaast ook niet zo’n massief gebeuren dat deze stralende witte ster van een tekstvak de Chandrasekhar-limiet bereikt en ineenstort tot een neutronenster. Dan zou het scherm worden meegezogen en zodanig worden gecompacteerd dat je er toch niets meer kunt invullen.

Is het veld wel fysiek in huidige ruimtetijd? Of interfereert het met de huidige realiteit en heeft het licht van dit mogelijk al lang geleden uitgedoofde vak ons nu pas bereikt, na vele lichtjaren? Ik heb in elk geval geen roodverschuiving gezien door de vanwege een groeiende afstand tussen het scherm en mij opgerekte lichtgolven. De getypte letters blijven zwart op een witte achtergrond. Maar zijn ze echt nodig?

(Kopieer deze tekst naar alle vermoedelijk overbodig geraakte invulvakken op online formulieren waar dan ook en voeg toe dat Dagboek van een Dertiger ze de groeten doet.)

Ontdek de voordelen van onbeperkte toegang >